Adatvédelmi nyilatkozat

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

A Working Moms Kft. számára kiemelt fontosságú cél, hogy munkavállaló jelöltjeink, üzleti partnereink és honlapunk egyéb látogatói személyes adatainak védelmét és információs önrendelkezési jogát biztosítsuk. A Working Moms Kft. a munkavállaló jelöltjeinek, üzleti partnereinek és honlapunk egyéb látogatóinak személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések és hatósági ajánlások érvényre juttatásához szükségesek.

Jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban közzétesszük azokat az elveket, amelyek meghatározzák a személyes adatok védelmével kapcsolatos szabályainkat és mindennapos gyakorlatunkat, melyek során munkavállaló jelöltjeinktől, üzleti partnereinktől és honlapunk egyéb látogatóitól személyes adatokat kérünk, nyilatkozunk továbbá arról, hogy milyen célokra és hogyan használjuk fel az ilyen jellegű adatokat, illetve hogyan biztosítjuk a személyes adatok megőrzését és védelmét.

I. Alapvető információk

I. 1. Adatkezelő neve és elérhetőségei

Working Moms Hungary Kft. 

Székhely: 1135 Budapest, Frangepán u. 83/B. IV. 11.

E-mail cím: [email protected]

Honlap: www.workingmoms.hu

Képviseli: Tokai Magdolna

I. 2. Adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetőségei

A Working Moms Kft. a vonatkozó jogszabályok alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kijelölésére.

II. Adatkezelési tevékenység

II.1. Milyen személyes adatokat gyűjtünk? 

Munkavállalók esetében: Annak érdekében, hogy a lehető legmegfelelőbb, Önre szabott foglalkoztatási lehetőségeket kínálhassuk, meg kell vizsgálnunk bizonyos Önnel kapcsolatos információkat. Csak olyan adatokat kérünk, amelyekkel valóban segíthetünk Önnek például a neve, az életkora, az elérhetősége, a tanulmányaira vonatkozó adatok, a korábbi munkahelyeivel, munkáival kapcsolatos adatok (és természetesen dönthet úgy is, hogy más, releváns információkat is megoszt velünk). Elsősorban az alábbi adatokat kérjük, illetve kezeljük:

·           személyes azonosításra alkalmas adatait: név, születési hely, születési idő

·           elérhetőségét: név, lakcím, e-mail cím, telefonszám

·           képzettségre vonatkozó adatok: önéletrajz, iskolai végzettségre vonatkozó adatok, nyelvtudásra vonatkozó adatok, 

·           Az eddigi szakmai előmenetelére vonatkozó adatok: önéletrajz, szakmai tapasztalatok, ajánlások/referenciák.

Ezen adatokat üzleti partnereink, mint munkáltatók munkaerő igényének kielégítése, a munkavállalók kiválasztása céljából kezeljük. Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulási nyilatkozata, amelyet az önéletrajza feltöltésekor megjelenő oldalon tehet meg. 

Munkáltatók esetében: Ha Ön a Working Moms Kft. üzleti partnere, információkat kell gyűjtenünk és felhasználnunk Önről vagy az Ön szervezetében dolgozó magánszemélyekről, miközben Önnek vagy szervezetének megfelelő Munkavállalók megtalálásában működünk együtt. Elsősorban az alábbi adatokat kérjük, illetve kezeljük:

·           kapcsolattartó elérhetőségét: név, e-mail cím, telefonszám, beosztás.

Ezen adatokat az Önök, mint munkáltatók munkaerő igényének kielégítése, a munkavállalók kiválasztása céljából kezeljük. Az adatkezelés jogalapja a jogos érdekünk, hiszen szerződéses kötelezettségünk az Önök számára a megfelelő munkaerő biztosítása. 

Honlap egyéb látogatói esetében: A honlap látogatóiról korlátozott mennyiségű adatot gyűjtünk, amelynek segítségével fejlesztjük a honlap felhasználói élményét, és segítjük a szolgáltatásunk kezelését. Ez magában foglalja az olyan információkat, mint például a honlapunk használatának módja, a honlapunk meglátogatásának gyakorisága és azok az időpontok, amikor a honlapunk a legnépszerűbb.

Számos Öntől gyűjtött személyes adat szükséges ahhoz, hogy teljesíthessük az Önre és másokra vonatkozó szerződéses kötelezettségeinket. Bizonyos esetekben néhány adat begyűjtését rendeletek vagy más jogszabályok írják elő, mások egyszerűen ahhoz lehetnek szükségesek, hogy zökkenőmentes kapcsolatot tarthassunk fenn Önnel. A szóban forgó személyes adatok típusától és az adatok kezelésének okaitól függően, ha elutasítja ezen adatok megadását, elképzelhető, hogy nem tudjuk teljesíteni a ránk vonatkozó szerződéses előírásokat, vagy szélsőséges esetekben előfordulhat, hogy nem tudjuk fenntartani a kapcsolatunkat Önnel. 

II. 2. Hogyan gyűjtjük személyes adatait?

Munkavállalók esetében: Két fő módon gyűjtjük személyes adatait:

a)    Közvetlenül Öntől; és

b)   Harmadik felektől.

Amennyiben Ön kitölti a honlapunkon található kérdőívet, illetve feltölti az önéletrajzát, elolvas egy tőlünk érkező e-mailt vagy rákattint arra, mi gyűjthetünk bizonyos adatokat automatikusan is, vagy úgy, hogy megadja azokat nekünk. 

Munkáltatók esetében: Két fő módon gyűjtjük személyes adatait:

a)    Közvetlenül Öntől; és

b)   Harmadik felektől (pl. munkavállaló jelöltjeink) és más korlátozott forrásokból (pl. online és offline média).

Amennyiben Ön hozzáfér a honlapunkhoz, online platform használatával folytat le velünk egy interjút, elolvas egy tőlünk érkező e-mailt vagy rákattint arra, mi gyűjthetünk bizonyos adatokat automatikusan is, vagy úgy, hogy megadja azokat nekünk. 

Honlap egyéb látogatói esetében:Adatait automatikusan gyűjtjük sütik segítségével a honlapunk meglátogatásakor, a böngészője süti-beállításainak megfelelően. Adatokat gyűjtünk Öntől akkor is, ha kapcsolatba lép velünk a honlapon keresztül.

II. 3. Hogyan használjuk fel személyes adatait?

Munkavállalók esetében:A személyes adatok felhasználásának legfőbb oka az, hogy segítsen megtalálni azt a munkát vagy egyéb beosztást, amely alkalmas lehet az Ön számára. Minél több információnk van Önről, a készségeiről és terveiről, annál jobb szolgáltatást kínálhatunk. Adott esetben és a jogszabályoknak megfelelően személyes adatait felhasználhatjuk például marketingtevékenységre. Szükség esetén az Ön hozzájárulását fogjuk kérni az ilyen tevékenységekhez. Hírlevelet kizárólag az Ön hozzájárulás esetén fogunk Önnek küldeni.

Munkáltatók esetében:Az üzleti partnereinkkel kapcsolatos információk felhasználásának legfőbb oka a szerződéses megállapodás megfelelő végrehajthatóságának biztosítása, azaz olyan munkavállalók azonosítását, akik a szerződésben meghatározott feltételeknek megfelel, valamint a zavartalan kapcsolat garantálása. Minél több információnk van Önről, annál jobb szolgáltatást kínálhatunk. Marketingtevékenység gyakorlása esetén kizárólag hozzájárulás esetén fogjuk személyes adat felhasználásával megkeresni Önt. 

Honlap egyéb látogatói esetében:Az adatait annak érdekében használjuk fel, hogy fejlesszük a honlap felhasználói élményét, például a legutóbbi munkakeresések elemzésével, amelynek segítségével szerintünk az Ön számára érdekes munkákat kínálhatunk Önnek. Ha emellett Ön munkavállaló vagy munkáltató is, akkor arra is használhatjuk a honlap használatából származó adatait, hogy egyéb szempontból is továbbfejlesszük az Önnel folytatott kommunikációnkat vagy az Önnek nyújtott szolgáltatásainkat.

II. 4. Kivel osztjuk meg személyes adatait?

Munkavállalók esetében: Különböző felekkel, különböző módokon és különböző okokból oszthatjuk meg személyes adatait. Elsősorban leendő munkáltatókkal osztjuk meg az adatait, hogy növeljük az esélyét az Önnek megfelelő munka megszerzésére. Hacsak máshogy nem rendelkezik, megoszthatjuk az adatait cégünk szolgáltatásának nyújtása érdekében szerződött szolgáltatóinkkal, ha úgy gondoljuk, hogy ezzel biztosíthatjuk a lehető legjobb szolgáltatást az Ön számára.

Szolgáltatóinkra vonatkozó információkat – amennyiben azok nem esnek az üzleti titok hatálya alá – honlapunkon megtalálhatja.

Munkáltatók esetében:Megoszthatjuk adatait azért, hogy biztosítsuk Önnek a megfelelő munkavállaló jelölti választékot. Hacsak máshogy nem rendelkezik, a fenti cél elérése érdekében megoszthatjuk adatait cégünk szolgáltatásának nyújtása érdekében szerződött szolgáltatóinkkal.

Szolgáltatóinkra vonatkozó információkat – amennyiben azok nem esnek az üzleti titok hatálya alá – honlapunkon megtalálhatja.

Honlap egyéb látogatói esetében: Hacsak másképp nem rendelkezik, megoszthatjuk adatait az internetes elemzésre szakosodott szolgáltatókkal, a marketingautomatizálási platformokkal és a közösségimédia-szolgáltatásokkal foglalkozó szolgáltatókkal annak érdekében, hogy csak az Ön számára célzott hirdetéseket kapjon.

Szolgáltatóinkra vonatkozó információkat – amennyiben azok nem esnek az üzleti titok hatálya alá – honlapunkon megtalálhatja.

II. 5. Hogyan védjük személyes adatait?

Számunkra fontos az adatvédelem. Ezért megtesszük a szükséges intézkedéseket, amelyek célja az adatokhoz való illetéktelen hozzáférés és az azokkal való visszaélés megakadályozása.

A rögzített adatokat MariaDB adatbázisban tároljuk, amiben az adatok felhasználónévvel és jelszóval védettek, valamint titkosítottak. Az alkalmazás és az adatbázis a Hidden Design Kft. által biztosított szerverekről kerül kiszolgálásra és üzemeltetésre. Az alkalmazásban tárolt adatokhoz sem a kivitelező (Done Digital Kft.), sem pedig az üzemeltető (Hidden Design Kft.) nem fér hozzá.

II. 6. Mennyi ideig tartjuk meg a személyes adatait?

Ha egy éven keresztül nem voltunk érdemi kapcsolatban Önnel (vagy, adott esetben, a céggel, amelynél vagy amellyel dolgozik), töröljük személyes adatait a rendszerünkből, kivéve, ha jóhiszeműen úgy gondoljuk, hogy a törvény vagy más szabályozás megköveteli tőlünk azok megőrzését (például az adóhatóságokkal szembeni kötelezettségeink vagy potenciális jogvita miatt).

II. 7. Hogyan érheti el, módosíthatja vagy vonhatja vissza az Ön által megadott személyes adatokat?

Ön, mint érintett:

•           kérelmezheti a Working Moms Kft-től 

a)       a személyes adataihoz történő hozzáférést. E körben jogosult tájékoztatást kapni arról, hogy személyes adatai kezelése folyamatban van-e, jogosult megismerni a kezelt személyes adatokat és azokról másolatot kérhet, továbbá ezek vonatkozásában az adatvédelmi szempontból releváns információkat (pl. címzettek kategóriái, tárolás időtartama, harmadik országba továbbítás garanciái stb.)

b)      személyes adatai helyesbítését. E körben kérheti a helytelen adat kijavítását, illetve a hiányos adat kiegészítését.

c)            személyes adatai törlését.

d)           személyes adatai kezelésének korlátozását. 

•        Hozzájárulását bármikor visszavonhatja: A munkaerő kiválasztása során történő adatkezelés jogalapja az Ön hozzájáruló nyilatkozata a regisztrációja során. Tájékoztatjuk, hogy Ön bármely időpontban jogosult hozzájárulását visszavonni (fiókját törölni), amely azonban a visszavonásig történt adatkezelés jogszerűségét nem érinti. 

•        Ön a fenti jogai érvényesítésére vonatkozó kérelmét a fenti I. pontban megadott elérhetőségeken tudja benyújtani a Working Moms Kft-hez. A Working Moms Kft. az Ön kérelmének a lehető legrövidebb időn belül, legfeljebb azonban 10 napon belül, eleget tesz és értesíti Önt a megtett lépésekről illetve a kérelem elutasításának indokairól.

•        Panasz benyújtás joga: Ön jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; website: www.naih.hu.); email: [email protected]; Tel: + (36)-1-391-1400) panaszt benyújtani. A panasz hatósági benyújtása előtt kérjük, hogy azt a Working Moms Kft-nek küldje meg annak érdekében, hogy kérését első körben mi is megvizsgálhassuk.

•        Bírósági út igénybe vétele: Ön a jogainak megsértése esetén a Working Moms Kft. ellen bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Ön választása szerint – az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

III. Az adatkezelés jogalapja

III. 1. Jogos érdek

Az adatvédelmi jogszabály szerint akkor  kezelhetjük az Ön adatait, ha „az adatkezelés az adatkezelő [Working Moms Kft.] vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett [Ön] olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé”.

Megítélésünk szerint az általunk nyújtott szolgáltatás segít abban, hogy a munkát kereső jelöltet és a munkavállalót kereső vállalkozásokat összehozzuk, így minden érintett fél elégedetten távozhat tőlünk. Ez alapján azonban Önnek joga van kifogásolni, hogy kezeljük az Ön személyes adatait. 

Munkavállalók esetében:

Valószínűsítjük, hogy ha állást keres vagy közzétette szakmai önéletrajzi információit honlapunkon, akkor Ön a célból keresett fel bennünket, hogy felhasználjuk személyes adatait munkaerő-közvetítési szolgáltatások biztosítására, megosztjuk ezen adatokat a potenciális munkaadókkal, és hogy összemérjük készségeit az adatbázisunkban található álláslehetőségekkel. 

•           Szeretnénk személyre szabott állásjavaslatokat biztosítani az Ön számára, valamint olyan lényeges cikkeket, amelyek segítenek az álláskeresésben. Ezért úgy véljük, ésszerű, hogy kezeljük az Ön adatait, hogy biztosan a legmegfelelőbb tartalmakat kínáljuk Önnek.

•           Gondoskodnunk kell arról, hogy zökkenőmentes legyen az üzletvitelünk, hogy továbbra is szolgáltatásokat biztosíthassunk az olyan jelöltek számára, mint Ön. Ezért a belső adminisztratív tevékenységeinkhez is fel kell használnunk az Ön adatait, például a bérszámfejtéshez és a számlázáshoz, amikor releváns.

•           Nekünk is vannak törvényi kötelezettségeink, így jogos érdekünk, hogy ragaszkodjunk a találkozóhoz! Ha jóhiszeműen szükségesnek ítéljük, akkor megoszthatjuk az Ön adatait bűntényfeltárási vagy adóbeszedési célokból, valamint tényleges vagy várható pereskedés céljából.

Munkáltatók esetében:

•           biztosítani akarjuk, hogy a legjobb szolgáltatásokat kínáljuk az Ön számára, ezért tároljuk az Ön személyes adatait és/vagy a szervezetéhez tartozó egyes kapcsolattartók személyes adatait, emellett nyilvántartást vezetünk a beszélgetésekről, találkozókról, regisztrált állásokról és munkaerő-közvetítésekről. Időről időre felkérhetjük Önt arra is, hogy vegyen részt egy ügyfél-elégedettségi felmérésben. Úgy véljük, ez ésszerű – szerintünk az Ön adatainak ilyen felhasználása szükséges számunkra, mint az Ön részére különféle munkaerő-közvetítési szolgáltatásokat biztosító szervezet számára a jogos érdekeinek szempontjából.

III. 2. Hozzájárulás

Bizonyos körülmények esetén kötelesek vagyunk beszerezni az Ön hozzájárulását személyes adatainak kezeléséhez bizonyos tevékenységekkel kapcsolatban. Attól függően, hogy pontosan mire használjuk fel adatait, hozzájárulását beleegyezéssel vagy hallgatólagos beleegyezéssel kérjük ki.

A vonatkozó jogszabály szerint Önnek 

·          szabad akaratából kell hozzájárulását megadni anélkül, hogy mi bármilyen típusú nyomást helyeznék Önre;

·          tisztában kell lennie azzal, hogy mihez járul hozzá – ezért gondoskodunk arról, hogy elegendő információt biztosítsunk az Ön számára;

·          biztosítani kell az Ön számára a lehetőséget arra, hogy megválassza mely kezelési tevékenységekhez járul hozzá és melyekhez nem; és

·          félreérthetetlenül megerősítő cselekedet útján kell hozzájárulását biztosítania a részünkre. Ehhez egy jelölőnégyzetet biztosítunk az Ön számára, amelyet be kell jelölnie ahhoz, hogy ez a követelmény egyértelmű formában teljesüljön. Az Ön által így megadott hozzájárulásokat nyilvántartjuk.

Már említettük, hogy bizonyos esetekben támaszkodhatunk hallgatólagos beleegyezés adott hozzájárulásra. Jogunkban áll olyan szolgáltatásokat kínálni az Ön számára, amelyek kapcsolatban állnak a biztosított munkaerő-közvetítési szolgáltatásokkal mindaddig, amíg Ön aktívan le nem iratkozik ezekről a közleményekről.

Amennyiben a jelen Adatvédelmi Tájékoztatóval kapcsolatosan bármilyen kérdése lenne, vagy további információkat szeretne az Adatvédelmi Tájékoztató tartalmával kapcsolatosan, kérem a fenti I.1. pontban megjelölt elérhetőségeken keressen meg minket.

Budapest, 2018. május 25.